Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Spytkowice poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami

https://bip.malopolska.pl/zukomunalnych1/Article/id,235464.html

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Obowiązek posiadania nowych naklejek na odpady komunalne od 01.2019 r.

Szanowni Mieszkańcy, Zakład Usług Komunalnych informuje że od 01.01.2019 roku nastapi zmiana identyfikacji worków na odpady z naklejek na kody kreskowe. Mieszkańcy będą zobowiazani do naklejania kodów kreskowych na worki do gromadzenia odpadów komunalnych. Obowiązek ten wynika z zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Spytkowice.

Kody kreskowe można odebrać:

Osobiście w Biurze ZUK, ul. Zamkowa 57 w Spytkowicach (prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość) lub przez upoważnioną osobę (upoważnienie).

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Koniec zapisów na wywóz nieczystości ciekłych w roku 2019.

ZUK Spytkowice

W związku z wyczerpaniem wolnych miejsc na wywóz nieczystości ciekłych w roku 2019, Zakład Usług Komunalnych nie będzie już przyjmował zgłoszeń od mieszkańców Gminy Spytkowice.

W razie konieczności wywozu nieczystości ciekłych prosimy o kontaktowanie się z podmiotami prywatnymi posiadającymi stosowne zezwolenie od UG Spytkowice.

 

ZUK Spytkowice

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

RODO

„RODO to obowiązujące od 25 maja 2018 r.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)”.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz