Termin wywozu odpadów wielkogabarytowych 2019

Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach informuje, że 24,29,30,31 maja 2019  będziemy odbierać odpady dużych rozmiarów nie mieszczące się w firmowych workach ZUK (np. meble, lodówki, telewizory) z  terenu miejscowości:

24.05.2019- Półwieś,Miejsce ,Lipowa

29.05.2019-Bachowice

30.05.2019-Spytkowice

31.05.2019-Ryczów

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się opon, odpadów remontowych (np. zdemontowanych okien i elementów konstrukcyjnych). Właściciele posesji proszeni są o wystawienie odpadów wielkogabarytowych w wyznaczonym dniu od godz. 7.00 Prosimy o pozostawienie tych odpadów na widocznym miejscu  i w taki sposób, aby umożliwić naszym pracownikom swobodny do nich dostęp.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Obowiązek posiadania nowych naklejek na odpady komunalne od 01.2019 r.

Szanowni Mieszkańcy, Zakład Usług Komunalnych informuje że od 01.01.2019 roku nastapi zmiana identyfikacji worków na odpady z naklejek na kody kreskowe. Mieszkańcy będą zobowiazani do naklejania kodów kreskowych na worki do gromadzenia odpadów komunalnych. Obowiązek ten wynika z zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Spytkowice.

Kody kreskowe można odebrać:

Osobiście w Biurze ZUK, ul. Zamkowa 57 w Spytkowicach (prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość) lub przez upoważnioną osobę (upoważnienie).

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

RODO

„RODO to obowiązujące od 25 maja 2018 r.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)”.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz