Odbiór popiołów

Odpady w formie popiołów z palenisk powstałych w piecach C.O. mogą zostać odebrane przez nasz zakład na trzy sposoby:

  1. Przy każdej zbiórce wystawiamy  popiół załadowany w workach polipropylenowych (używanych na zboże), i mocno zawiązanych.
  2. Magazynujemy na własnym terenie i po okresie grzewczym zamawiamy usługę transportu popiołu przez nasz zakład.
  3. Własnym środkiem transportu do naszego zakładu.

Przypominamy że czas oczekiwania na podstawienie do mieszkańca kontenera na popiół ze względu na ograniczenia transportowe zakładu jest zależny od ilości zgłoszeń od mieszkańców.

Popiół od mieszkańców Gminy Spytkowice jest odbierany bezpłatnie.