O Zakładzie

Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach (ZUK) prowadzi działalność od lipca 2003r. Zakład został powołany do życia na mocy uchwały Rady Gminy Spytkowice nr VI/40/03 z dnia 31 marca 2003r. w formie prawnej zakładu budżetowego przy Gminie Spytkowice. Na terenie zakładu  funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych( PSZOK).
Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie potrzeb komunalnych Gminy. ZUK został powołany do wykonywania usług dla Gminy Spytkowice oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy po kosztach własnych.
Źródłami przychodów Zakładu są dochody uzyskane ze świadczenia usług dla Gminy, dla innych jednostek organizacyjnych Gminy, podmiotów gospodarczych i ludności oraz przyznane dotacje.

Bezpośredni nadzór nad zakładem sprawuje Wójt Gminy Spytkowice

Obecnie ZUK zatrudnia na stałe 3 pracowników administracyjnych i 11 pracowników na stanowiskach fizycznych, którzy są mieszkańcami Gminy Spytkowice. Zakład aktywnie włączył się w walkę z bezrobociem, aktualnie 3 pracowników interwencyjnych oddelegowanych przez Urząd Gminy pracuje przy zbieraniu i segregacji odpadów.

ZUK świadczy stałe usługi w zakresie:
-odbioru i wywozu odpadów komunalnych stałych i ciekłych
-prac remontowo-budowlanych na rzecz Gminy
-administracji cmentarzy na terenie Gminy
-koszenia traw – sezonowo
-odśnieżania dróg gminnych – sezonowo
Zakład jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00.