Odpady Wielkogabarytowe

O ODBIORZE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach informuje, że w terminie od 05 marzec 2018 do 16 marzec 2018 r. będziemy odbierać odpady dużych rozmiarów nie mieszczące się w firmowych workach ZUK (np. meble, lodówki, telewizory).
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się opon, odpadów remontowych (np. zdemontowanych okien i elementów konstrukcyjnych).
Właściciele posesji proszeni są o wystawienie odpadów wielkogabarytowych w dniu i godzinach odbioru odpadów komunalnych zgodnie ze stałym harmonogramem.
Prosimy o pozostawienie tych odpadów na widocznym miejscu i w taki sposób, aby umożliwić naszym pracownikom swobodny do nich dostęp.

UWAGA! Odbioru odpadów wielkogabarytowych dokonamy tylko w wyznaczonym terminie. Po tym terminie odpady wielkogabarytowe można przywozić własnym transportem do punktu odbioru odpadów w Spytkowicach ul.Zamkowa 57