Opłaty za odpady uiszczamy przelewem bankowym, w kasie banku lub na poczcie na rachunek Urzędu Gminy Spytkowice

Odpady wystawiamy do godziny 8:OO w dniu zbiórki.

 

Uprzejmie prosimy aby odpady zbierane w sposób selektywny były wmiarę czyste a słoiki i butelki odkręcone.