PSZOK

Punkt Selektywnej zbiórki odpadów Komunalnych działający w Spytkowicach ul.Zamkowa 57 przyjmuje wyłącznie selektywnie zbierane odpady komunalne:

-odpady poremotowe (odpłatnie)
– papier i opakowania z papieru,
– metal i opakowania z metali,
– tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
– opakowania ze szkła,
-opakowania wielomateriałowe,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,zużyte baterie i akumulatory oraz   przeterminowane leki i chemikali
– zużyte opony z samochodów osobowych
– tekstylia,
-odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni,
– popiół z palenisk domowych

PSZOK nie przyjmuje worków z odpadami niesegregowanymi( czarnymi)