Zamówienia Publiczne

Odbiór, transport (wraz z rozładunkiem) odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – siedziby ZUK Spytkowice tj. ul. Zamkowa 57 w Spytkowicach do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Składowisko Opadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim

https://bip.malopolska.pl/zukomunalnych1,a,1607706,odbior-transport-wraz-z-rozladunkiem-odpadow-komunalnych-z-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-komuna.html

 

 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Spytkowice poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami

 

https://bip.malopolska.pl/zukomunalnych1/Article/id,235464.html

 

Informacja o otwarciu ofert w dniu 11.03.2019 r.

Informacja_o_otwarciu_ofert