Zasady segregacji

W celu wyjaśnienia wątpliwości i pytań oraz uproszczenia segregacji odpadów informujemy, że:

Worek

Wrzucamy

Żółty – PLASTIK/METAL

  • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, plastikowe, opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach,folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików,

Niebieski – PAPIER

  • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe,Tekstylia ( ubrania)

Zielony – SZKŁO

  • Butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Brązowy – ORGANICZNE

  • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów,skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia.

Czarny

Wszystko to, czego nie możemy odzyskać lub wykorzystać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wrzucamy do worka z odpadami zmieszanymi.

UWAGA:
1. Prosimy aby odpady – zwłaszcza opakowania (szklane, plastikowe i metalowe) nie były zabrudzone – wystarczy opłukać.

2. Odpady niebezpieczne: środki ochrony roślin ,termometry,żarówki, baterie, akumulatory, lekarstwa, oleje, tunery, farby nie mogą być wrzucane do czarnego worka ( odpady komunalne niesegregowane), tylko dostarczone do PSZOK Spytkowice ul. Zamkowa 57

 

ZUK Spytkowice